پاورپوینت شبیه سازی جریان با استفاده از Flow3D)Flow-3D)

دانلود فایل با فرمت PDF از طریق لینک های زیر:

سری اول:

شبیه سازی جریان در سرریز کنگره ای با استفاده از نرم افزار Flow3D.

فایل اول: -------->>>>  لینک دانلود

 

 سری دوم:

فایل اول: -------->>>>  لینک دانلود

فایل دوم: -------->>>>  لینک دانلود

فایل سوم: -------->>>>  لینک دانلود