آموزش ویدئویی و فارسی FLOW3D

عنوان: آموزش ویدئویی و فارسی FLOW3D
قیمت: 400000 ریال
توضیحات:

فیلم آموزشی فارسی نرم افزار Flow3D

قیمت آموزش به مدت محدود کاهش یافت

300/000 ------------>>> 40/000 تومان

 

 آموزش شامل دوبخش: آموزش ساخت هندسه در نرم افزار SolidWorks  و انجام شبیه سازی در نرم افزار Flow3D است.

آموزش کاملا پروژه محور بوده و بر مبنای شبیه سازی جریان بر روی سرریز اوجی-پلکانی ساخته شده است. ساخت هندسه، ارسال هندسه به داخل محیط Flow3D، انجام تنظیمات در مدل شامل شبکه بندی، تنظیمات مربوط به شرایط مرزی، مدل عددی، خروجی ها، ساخت انیمیشن و مدل آشفتگی و .....