انجمن گفتگوی سایت

 

انجمن گفتگوی سایت 

کاربران محترم سایت فلوتری دی میتوانند سوالات عمومی خود را در مورد نرم افزار Flow3D و همچنین سایر نرم افزاهای مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی در انجمن سایت مطرح کرده و با کاربران دیگر در این مورد به بحث و تبادل نظر بپردازند. البته کارشناسان سایت نیز در صورت عمومی بودن سوالات در کوتاهترین زمان ممکن شما را راهنمایی خواهند کرد. (انجمن سایت به زودی راه اندازی خواهد شد.)