آموزش ویدئویی و تصویری نرم افزار Flow 3D

  آموزش ویدئویی نرم افزار Flow 3D

در راستای ادامه خدمات سایت آموزشی Flow3d.ir، آموزش ویدئویی این نرم افزار تهیه شده است. در این آموزش ابتدا ساخت هندسه سازه هیدرولیکی در نرم افزار سالیدورکس توضیح داده شده است و سپس در بخش دوم آموزش مربوط به شبیه سازی جریان در داخل نرم افزار Flow-3D گفته خواهد شد. 

به کمک این آموزش فراگیران به راحتی خواهند توانست مدل سازه هیدرولیکی مورد نظر خود را بسازند و سپس جریان داخل سازه یا پیرامون آن را در نرم افزار Flow3D شبیه سازی و در نهایت انواع خروجی ها را مشاهده نمایند. به کمک این آموزش، دوستان شهرستانی دیگر نیازی به شرکت در کارگاه های آموزشی نخواهند داشت. برای تهیه این فیلم به صفحه خرید فایل مراجعه فرمایید.